2018 Ιανουάριος

  1. Η γνωμοδότηση Ζουγανέλη για τον XYTA Γραμματικου ver.1.14, 2018 (pdf, θα ανανεώνεται).

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Λάθος και ο τύπος του φορολογικού “κόφτη”!

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη  

Δεδομένου πως ότι νέο μέτρο μπαίνει στα μνημόνια πρόκειται κάποια στιγμή να εφαρμοσθεί, το κατά πόσον είναι σωστός ο μαθηματικός τύπος του κόφτη έχει σημασία, αφού η χρήση του θα στοιχίσει δις ευρώ επιπλέον φόρους στους μη “ευνοημένους” Έλληνες. 
 Ο τύπος αυτός όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια είναι μαθηματικά λάθος. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η έλλειψη μηχανισμών στο υπουργείο οικονομικών που να ελέγχουν ότι πάει πρός ψήφιση στη Βουλή. Ευθύνη έχουν φυσικά και οι δανειστές που αποδέχτηκαν και δεν ήλεγξαν την ορθότητα του τύπου. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το ΙΜF λειτούργησε με λάθος μαθηματικό τύπο και το πλήρωσε ο Έλληνας. Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ο μαθηματικός τύπος που εκφράζει τον κόφτη δίνεται απο τη σχέση:


Aν υποθέσουμε ότι τη 1η χρονιά υπάρξει πρόβλημα, τότε το ποσοτό περιορισμού εκτέλεσης των δαπανών p θα δοθεί από τη σχέση (2):


Παρατηρείστε τους δύο έγχρωμους όρους. Για τη 2η χρονιά το ποσοτό περιορισμού εκτέλεσης των δαπανών θα δοθεί από τη σχέση (3):


Η χρήση του τύπου του κόφτη βασίζεται στη λογική που λέει, πως όταν όλα πάνε καλά δεν πρέπει να υπάρχουν νέα μέτρα. Έτσι, αν τη 2η χρονιά οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες, τότε θα πρέπει η τιμή του πσοσοστού p να είναι μεγαλύτερη απο τη τιμή του ποσοστού p , που θα εφαρμοσθεί την 3η χρονιά. Αυτό πράγματι συμβαίνει και επιβεβαιώνεται απο τις επόμενες σχέσεις ανισοτήτων για τη περίπτωση του όρου στη σχέση (3), που περιέχει το Δt2 (κατά παρόμοιο τρόπο επαληθεύεται και για τον όρο που περιέχει τον όρο ΔΕ2 ). Έτσι, αν


Στη περίπτωση όμως που τη 2η χρονιά οι επιπτώσεις είναι μικρότερες, πρέπει να συμβεί το αντίστροφο, ώστε το ποσοστό του κόφτη να μικραίνει. Αυτό όμως για τη μορφή του τύπου (1) δεν συμβαίνει και επιβεβαιώνεται απο τις ανισότητες στη σχέση (5). Έτσι, άν


Αυτό είναι λάθος. Το σωστό αποτέλεσμα είναι:


To πρόβλημα στον τύπο (5) και κατ’ επέκταση στο τύπο (1) του κόφτη, δημιουργείται από τη στιγμή που πρέπει πάντα να ισχύει η ανισότητα (6) και για τη σχέση (4) και για τη σχέση (5).


Αυτό όπως είδαμε δεν ισχύει! Είναι εμφανές ότι υπάρχει ανικανότητα και ανευθυνότητα και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Δεν είδε κανένας τίποτα, ούτε στο IMF!  Είναι δυνατό με αυτό το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, που ελέγχεται από συγκεκριμένα συμφέροντα, με το ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγουν πάντα στις θέσεις-κλειδιά και τις κακές υποδομές που υπάρχουν να υπάρξει ανάπτυξη; Είναι αδύνατο.