2018 Ιανουάριος

 1. Η γνωμοδότηση Ζουγανέλη για τον XYTA Γραμματικου ver.1.14, 2018 (pdf, θα ανανεώνεται).

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Κοιτάσματα υδρογοναθράκων Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμη έγκλημα.

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Ένας εύκολος τρόπος να επιβεβαιώσει κανείς ότι την Ελλάδα τη κυβερνούν ξένοι είναι να εξετάσει πότε δόθηκαν σε χάρτη οι πιθανότερες θέσεις όλων των κοιτασμάτων υδρογοναθράκων στην Ελλάδα (του μεγαλύτερου πλούτου της χώρας μας), στη Κύπρο και αλλού με μοναδική επιτυχία, ποιοί το απέκρυψαν σαν να μη έγινε τίποτα, ποιοί σαν θέμα το ανέδειξαν και τί έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμη ξύνουν τη μαιμού και πρέπει να υπάρχει λόγος.

Η Τουρκία στην Ανατολική Θράκη μετά απο ένα χρόνο άρχισε ήδη να εξορύσει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα μοιράζει ακόμη τα χωράφια της μη οροθετημένης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας της και συνεχίζει να έχει για “κυβερνήτες” πρωθυπουργούς της πλάκας…

Οι κόκκκινες περιοχές (θέσεις κοιτασμάτων) στο χάρτη αριστερά προέκυψαν απο μαγνητικές μετρήσεις απο αέρος με αεροπλάνο. Έχω μιλήσει σχετικά εδώ. Σας τα έδειξαν ποτέ αυτά τα δεδομένα τα εφοπλιστικά ΜΜΕ, που θέλουν η Ελλάδα να μη βγάλει ποτέ υδρογονάνθρακες για να επωφελούνται οι μη φορολογούμενοι και τα αφεντικά τους απο τις μεταφορές LNG;

Παρατηρείστε τα κοιτάσματα στις περιοχές 1 έως 7 που ανήκουν στην Ελλάδα. Είναι στα χωρικά μας ύδατα και υπάρχουν και στη ξηρά (μεγάλο κοίτασμα Θεσσαλονίκης, Δυτική Θράκη, Ήπειρος, ΒΔ Πελοπόννησος κλπ). Γιατί να ενδιαφέρει αυτό τα κανάλια του Αλαφούζου ή του Μπόμπολα; Αυτά είναι για άλλη δουλειά.

Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του εγκληματικού μνημονίου Παπούλια η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να απέχουν σε έρευνες στο Αιγαίο αλλά αυτό αφορά και τα χωρικά ύδατα ή τις έρευνες στη ξηρά; Δεν νομίζω.

Όταν υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στη ξηρά, γιατί η κυβέρνηση ψάχνει για υδρογονάνθρακες στα βουνά της Ηπείρου; Η απάντηση είναι, γιατί θέλει να χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Και για να το κάνουν αυτό δεν είναι μόνο ότι είναι άσχετοι. Η περιρέουσα ατμόσφαιρα δείχνει ότι απο πίσω υπάρχει και πολύς δόλος.

Πρίν μπούν τα τρυπάνια, πρέπει να υπάρχει τρισδιάστατη απεικόνιση των κοιτασμάτων. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό ή τα κάνουν όλα κρυφά. Ούτε στα κοιτάσματα Νότια τις Κρήτης έχει γίνει σωστή δουλειά. Μερικοί μιλούν για την ανάγκη να υπάρξουν μεγάλα οικόπεδα στις παράνομες προκηρύξεις οικοπέδων, χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως τρισδιάστατη χαρτογράφηση των κοιτασμάτων απο δύο τουλάχιστον εταιρείες. Αυτό δεν γίνεται.

Η κυβέρνηση έχει μια Γερμανική εταιρεία σύμβουλο και το Γαλλικό Ινστιτούτο να τη καθοδηγεί. Το αποτέλεσμα μηδέν στο τετράγωνο. Το Ταμείο Ανάπτυξης έρχεται όπως είχα προβλέψει. Τα “νέα” για τα κοιτάσματα πρώτα θα τα μαθαίνουν η Άγκελα Μέρκελ και ο Φρανσουά Ολάντ στο γραφείο τους και μετά ο Έλληνας πολίτης. Το Ταμείο στο τέλος θα κάνει τα κοιτάσματα εγγυήσεις νέων δανείων για να βγεί η Ελλάδα στις αγορές.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Η Ελληνική βιομηχανία και το άρθρο 173 της συνθήκης της Λισσαβώνας

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Η Ελληνική βιομηχανία τα χρόνια που πέρασαν εξαφανίστηκε ενω ο ΣΕΒ απο σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων έγινε Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών και μπήκε μέσα ότι νάναι για να ρουφάει επιδοτήσεις απο τα προγράμματα της ΕΕ.

Το άρθρο 173 έρχεται σε αντίθεση με όσα επιβάλλουν τα μνημόνια, καθότι δεν επιτρέπει αλλαγή στα εργατικά δικαιώματα χάριν της αύξησης της ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία. Πιστεύω ότι μελλοντικά λόγω δημιουργίας ΕΟΖ, τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα θα θιχτούν άμεσα.

Η βιομηχανική παραγωγή μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο απο τη διόρθωση των δημοσιονομικών κανόνων.  Μελετείστε προσεκτικά το άρθρο 173 που ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 173

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με ένα σύστημα ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση τους αποσκοπεί: 

— να επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές μεταβολές, 

— να προαγάγει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του συνόλου της Ένωσης, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

— να προαγάγει περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 

— να βελτιώσει την εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών στους τομείς της καινο­τομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. 

2. Τα κράτη μέλη συνεννοούνται μεταξύ τους και με την Επιτροπή και, εφόσον χρειάζεται, συντονίζουν τις δράσεις τους. Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισμού αυτού, ιδίως πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο. 

3. Η Ένωση συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσω των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνει, δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών. Το Ευρωπαϊκό Κοινο­βούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δύνανται να θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης των δράσεων που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 1, αποκλειομένης οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Ο παρών τίτλος δεν αποτελεί βάση για την εκ μέρους της Ένωσης εισαγωγή οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1: Το κλειδί στο άρθρο αυτό είναι η αναφορά στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης, που δεν αναφέρεται στις ανταγωνιστικότητες των επι μέρους χωρών. 

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας συνεισφέρει αθροιστικά στο συνολικό δείκτη ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Αυτό είναι και το κλειδί της λύσης για νόμιμες αναδρομικές ενισχύσεις της Ελληνικής βιομηχανίας.

2: Eνδιαφέρον έχει και η αναφορά στο τέλος του άρθρου 173, ότι για λόγους αύξησης της ανταγωνιστικότητας δεν μπορούν να υπάρξουν στρεβλώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων, κάτι που επέβαλαν παράνομα τα μνημόνια. Υπενθυμίζω ότι στα μνημόνια η διόρθωση της ανταγωνιστικότητας είναι ο κύριος λόγος επιβολής τους. Εδώ υπάρχει νομικό πρόβλημα, μια αντίφαση που τα καθιστά παράνομα.

Άχρηστοι όσοι πέρασαν απο πρωθυπουργοί και υπουργοί ή κάτι άλλο; O χρόνος θα το δείξει.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Συνθετική Βενζίνη απο Λιγνίτη

Του Καθηγητή Γ. Ζουγανέλη

Θα διαβάσατε ελπίζω πρόσφατα, για τη παραγωγή συνθετικής βενζίνης απο κάρβουνο απο τη Sunfire ή την Αudi.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Mε τη μέθοδο Fischer-Tropsch είναι δυνατόν να μετατραπεί υδραέριο (ισομοριακό μείγμα CO και Η2) σε κεκορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με τη βοήθεια καταλυτών (μείγμα καυσίμων).

Το υδραέριο παρασκευάζεται με τη διαβίβαση υπερθέρμων υδρατμών υπεράνω διαπύρων ανθράκων:

C+H2O—>CO+H2  (χρήση λιθανθράκων κλπ.)

Η διαδικασία αυτή δεν είναι κάτι νέο. Έχει χρησιμοποιηθεί στη Γερμανία προπολεμικά (1935). Στην Ελλάδα ουδέποτε. Η Sunfire και η Audi έχουν κάνει βελτιστοποιήσεις και διαφοροποιήσεις στη διαδικασία που προανέφερα, για να μπορούν να προκύψουν νέες πατέντες αλλά είναι περίπου γνωστό τι συμβαίνει και πως γίνεται.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Για να γίνει πιο ανταγωνιστική η συνθετική βενζίνη έπρεπε να πέσει το κόστος παραγωγής της (υπάρχει ανάγκη επίτευξης υψηλών θερμοκρασιών).

Τα ΑΠΕ είναι ότι πρέπει για αυτή τη δουλειά, αφού η ενέργεια απο τον ήλιο δεν στοιχίζει. Tέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε παληά. Για το λόγο αυτό, απο τη στιγμή που τα ΑΠΕ διαδόθηκαν παντού, η συζήτηση γύρω απο τη χρήση συνθετικής βενζίνης για τη κίνηση οχημάτων επανήλθε.

Η υπερθέρμανση που χρειάζεται στη παρασκευή του υδραερίου μπορεί να επιτευχθεί και με τη τεχνική των κατόπτρων που συγκεντρώνουν τον ήλιο σε κάποιο πυργίσκο (ΑΠΕ) ή με κάτοπτρα που χρησιμοποιούν μηχανές Stirling (ΑΠΕ). Έχω μιλήσει πολύ παλαιότερα για αυτά (βλέπετε εδώ).

H χρήση των ΑΠΕ μειώνει πολύ το κόστος της συνθετικής βενζίνης και την καθιστά εμπορεύσιμο εναλλακτικό καύσιμο.

ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ορυκτά του άνθρακα που υπάρχουν στην Ελλάδα αποτελούν μια καλή χρήση για τη παραγωγή υδραερίου, Η χώρα μας για το λόγο αυτό πρέπει να είναι φειδωλή στη πώληση των πρωτογενών πηγών της γενικώς.

Εκτός απο το λιγνίτη κλπ, o άνθρακας μπορεί να προέλθει και απο τα φυτά ή απο τα ζώα (βιοκαύσιμα). Σε αυτό το σημείο, θα κάνω μια παρένθεση και θα σας πώ, ότι ακόμη και μέσα απο την αγροτική παραγωγή μπορεί να κατευθύνεται η ενεργειακή πολιτική μιας χώρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σημερινή κυβέρνηση “κυνηγάει” τη κίνηση των αυτοκινήτων που καίνε ντήζελ, λόγω βιοντήζελ. Υπάρχει λόγος.

Ακριβά αγροτικά προιόντα (λόγω φορολόγησης) θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής των βιοκαυσίμων και θα κάνουν πιο αναγκαία τη χρήση του φυσικού αερίου (LNG), που μεταφέρουν στην Ελλάδα οι εφοπλιστές (για τους οποίους από ότι φαίνεται όλοι εργάζονται, μπροστά και πίσω απο τα φώτα της "γιορτής"). Έτσι, αναμένεται ότι η “αριστερή” κυβέρνηση του αρχιψεύτη κ. Τσίπρα δεν θα φορολογήσει μελλοντικά το εφοπλισταριό αλλά τους αγρότες και για το λόγο αυτό!

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Δεν είναι μυστικό, ότι η ηλεκτρική ενέργεια φυλάσσεται σε μπαταρίες υψηλής ισχύος και ότι σε κάποια στιγμή θα αρχίσει να μεταφέρεται υπο τη μορφή μεγάλων επαναφορτίσιμων μπαταριών απο το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Είναι ενδιαφέρον, ότι η ΔΕΗ δεν έχει λάβει υπόψη της την ύπαρξη αυτών των μπαταριών στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της.

Γιατί άραγε; Μήπως γιατί θέλει να χρησιμοποιεί ως καύσιμο μόνο το φυσικό αέριο και να αγοράζει ενέργεια απο τους γείτονες επειδή τις ώρες αιχμής οι μπαταρίες που προανέφερα δεν θα υπάρχουν; Νομίζω ναί.

Είμαι εναντίον της χρήσης του λιγνίτη για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί επιβαρύνεται το περιβάλλον (μαζί μου συμφωνούν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Κίνας και η ΕΕ) και επειδή είναι και καρκινογόνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον της χρήσης του για άλλες εφαρμογές.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Αγροτικές καλλιέργειες: Επιχείρηση τεχνητός ήλιος. Έρχεται το τέλος των παλαιού τύπου θερμοκηπίων.

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Φαίνεται ότι τα πλαστικά απο τα θερμοκήπια θα πάψουν σιγά - σιγά να είναι ελκυστικά για τους αγρότες ενώ η χρήση της γής θα περιοριστεί ή θα χρησιμοποιηθεί για ειδικά επιλεγμένες καλλιέργειες.

Επιστήμονες διεπίστωσαν απο χρόνια ότι το φώς του ήλιου που χρειάζεται για την ανάπτυξη φυτών μπορεί να αντικατασταθεί απο ένα συνδιασμό LEDS


Aυτό επιτρέπει
 1. την ανάπτυξη φυτών σε κλειστούς χώρους χωρίς ήλιο  (ακόμη και στη θάλασσα)
 2. τη χρήση ΑΠΕ για περισσότερο μειωμένο κόστος παραγωγής
 3. αύξηση της παραγωγής των αγροτικών προιόντων
 4. καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των αγροτικών προιόντων
 5. έλεγχο των εισαγωγών των αγροτικών προιόντων
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Αν π.χ. ένα φυτό είναι κόκκινο, πρακτικά σημαίνει ότι το κόκκινο LED δεν χρειάζεται, αφού το χρώμα αυτό το ανακλάει. Για ένα τέτοιο φυτό ένας συνδιασμός μπλέ και πράσινου LED (με ισχύ πχ. 40-80%) θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα πειραματισμού.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ

Στη φωτογραφία βλέπετε ένα χρήσιμο χάρτη που δείχνει τα μέρη της Ελλάδας τα οποία ενδείκνυνται για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα. Είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.

Μια μειωμένη τιμή της κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος παραγόμενου απο ΑΠΕ θα βοηθούσε πολύ α) στη καλλιέργεια με LEDS β) στη δημιουργία μιας νέας μοντέρνας αγροτικής τάξης και γ) στο περιορισμό της καταστροφής ή της καταπάτησης των δασών για καλλιέργεια.

Εννοείται ότι διαφωνώ με τη πολιτική τιμολόγησης των ΑΠΕ και με τη παράδοση του δικτύου του νερού και του δικτύου της ΔΕΗ σε ιδιώτες, γιατί έτσι θα ελέγχεται η παραγωγή της χώρας σε συναφή projects.

Στην Ελλάδα η μειοδοσία είναι τρόπος ζωής.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Το μέλλον των μεταφορών ενέργειας είναι στα τραίνα υψηλής ταχύτητας


Του Καθηγητή Γ. Ζουγανέλη

Στο μέλλον, θα τεθεί στο τραπέζι σχεδιασμού της ΕΕ με πολύ σοβαρότητα, ο τρόπος που θα γίνεται η μεταφορά ενέργειας, γιατί το σχέδιο μεταφοράς LNG με μαούνες μέσω ποταμών, που ήδη υπάρχει είναι τεχνολογικά ξεπερασμένο. Η χρήση ποταμών και η διάνοιξή τους για τη μεταφορά LNG και αργότερα μπαταριών υψηλής ισχύος, όπως αυτή της φωτογραφίας (που χρησιμοποιείται στα δίκτυα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρέχεται ενέργεια τις ώρες αιχμής) είναι παρελθόν. 

Η χρήση τραίνων υψηλής ταχύτητας χωρίς οδηγό είναι μια προσιτή και σχετικά φτηνή λύση, που θα επιβληθεί. Τα πλοία μεταφοράς LNG τέλος.

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Σε ξένη ΑΟΖ επιτρέπονται στρατιωτικές ασκήσεις; Επιτρέπονται...

Του Καθηγητή Γ. Ζουγανέλη

Eίναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, του οποίου η απάντηση μπορεί να βασίζεται στο κατά πόσο:
 1. η οικονομία της χώρας που έχει την ΑΟΖ επηρρεάζεται απο γυμνάσια που γίνονται μέσα σε αυτή (αλιεία, έρευνα για ορυκτά, ενέργεια απο θάλασσα κλπ)
 2. και σε τί βαθμό επιβαρύνεται και διαμορφώνεται η ελεύθερη ναυσιπλοία μέσα στην ΑΟΖ καθότι η χρήση όπλων και εκρητικών δεν σημαίνει ελεύθερη ναυσιπλοία.
 3. επηρρεάζεται η ασφάλεια έξω ή πάω απο τη περιοχή της ΑΟΖ που γίνονται οι ασκήσεις
  Ενδιαφέρον έχουν για την Ελλάδα οι στρατιωτικές ασκήσεις που κάνουν οι ΗΠΑ μέσα στη Κινεζική ΑΟΖ και στις οποίες η Κίνα αντιδρά. Η Βραζιλία, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, η Μαλαισία και το Πακιστάν δεν έπιθυμούν στρατιωτικές ασκήσεις μέσα στις ΑΟΖ τους.

  Είναι γεγονός ότι ο Νόμος της Θάλασσας δεν ξεκαθαρίζει με σαφήνεια το αν επιτρέπονται στρατιωτικές ασκήσεις άλλου κράτος μέσα στην ΑΟΖ άλλου κράτους. Δίνει πολλά όπλα όμως για να τις εμποδίσει π.χ. με τη δημιουγία τεχνητών νησιών, τη δημιουργία ζωνών προστασίας θαλασσίων ειδών, την ενοικίαση περιοχών για αλιευτική εκμετάλλευση ή έρευνα και πολλά πολλά άλλα.

  Στην Ελλάδα γύρω απο αυτά τα θέματα, το υπουργείο εξωτερικών δεν προσφέρει καμμία διαφώτιση για να υπάρχει το γνωστό παιγνίδι της επικοινωνίας με τίτλο "Στ'άρματα, στ'άρματα, οι Τούρκοι μας παίρνουν την ΑΟΖ μας". Ποιά ΑΟΖ; Για διεθνή ύδατα μιλάμε, για διεθνή ύδατα που δεν ανήκουν σε κανένα, γιατί είναι σε ανοιχτή θάλασσα! Απατεώνες.