2018 Ιανουάριος

  1. Η γνωμοδότηση Ζουγανέλη για τον XYTA Γραμματικου ver.1.14, 2018 (pdf, θα ανανεώνεται).

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Χάρτης κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Τουρκίας και των κατεχομένων της Κύπρου

Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη

Κοιτάσματα φυσικού αερίου δεν έχει μόνο η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία. Σε προηγούμενο άρθρο εδώ σας έχω εξηγήσει πως απο μετρήσεις MAD μπορούν να βρεθούν περιοχές που είναι υποψήφιες να έχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων.


Στον ανωτέρω χάρτη μου Α απο μετρήσεις MAD (βλέπετε σχετικά εδώ), υπάρχουν μερικές περιοχές, που κατά τη γνώμη μου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για έρευνα, αρχίζοντας απο τη περιοχή 1 και φτάνοντας ως τη περιοχή 9. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ευρίσκω στις περιοχές 1, 2, 8, 4, 5 και 7. Θα ξεκίναγα την έρευνα απο τις περιοχές 2 και 8.

Ενδιαφέρον είναι να δείτε, πώς θα ανέμενε κανείς να δεί τις ΑΟΖ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αν ήταν ξεχωριστά κράτη (χάρτης Β), κάτι που στο τέλος μπορεί να γίνει και πραγματικότητα.

Απο τη σύγκριση των χαρτών Α και Β συνάγεται πως μόνο στη περιοχή (1) και ίσως στη περιοχή (2) του χάρτη Β μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα.

Υπενθυμίζω ότι κατά το Νόμο της Θάλασσας (βλέπετε σχετικά εδώ) η αλιευτική ζώνη πρέπει να είναι μέσα στην ΑΟΖ κάθε χώρας. Να μην είναι λιγότερη απο αυτή ούτε να είναι εκτός αυτής. Πρός αυτή τη λογική πρέπει διεθνώς να συμμορφωθούν και τα FIR κάθε χώρας.